Kwaliteitsregister

Naast de door de praktijk zelf geïmplementeerde kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door het Koninklijk NederlandsGenootschap voor Fysiotherapie (KNGF): het Centraal Kwaliteitsregister KNGF.

Alle therapeuten werkzaam bij Achterhoek Fysio Halle staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en voldoen aan de volgende eisen:

  • Werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen
  • Staan ingeschreven in het BIG-register
  • Nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector
  • Jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering
  • Hanteren van kwaliteitsdeelsystemen
  • Onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF