Kwaliteitsregister

Naast de door de praktijk zelf geïmplementeerde kwaliteitseisen is er ook een “kwaliteitsprogramma fysiotherapie” opgesteld door het Koninklijk NederlandsGenootschap voor Fysiotherapie (KNGF): het Centraal Kwaliteitsregister KNGF.

Alle therapeuten werkzaam bij Achterhoek Fysio Halle staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en voldoen aan de volgende eisen:

Werken volgens de beschikbare KNGF-richtlijnen

Staan ingeschreven in het BIG-register

Nemen deel aan de klachtenregeling volgens de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector

Jaarlijks punten behalen voor deskundigheidsbevordering

Hanteren van kwaliteitsdeelsystemen

Onderwerpen aan het verenigingstuchtrecht van het KNGF