Ter ondersteuning van een goed onderzoek, behandelplan en behandeling wordt er een elektronisch patiëntendossier bijgehouden. In dit dossier staan belangrijke medische en persoonlijke gegevens, op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden vastgelegd, de personen die toegang hebben tot het dossier, en het recht dat de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger zijn dossier kan inzien.

Buiten de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er ook een privacyreglement van toepassing:

  • Naast je behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot je dossier. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
  • Je hebt het recht om je dossier in te zien. Indien je van mening bent dat er onjuiste gegevens in je dossier staan, dan kun je vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
  • Er worden alleen gegevens in je dossier opgeslagen die van belang zijn voor je behandeling.
  • Indien je gegevens van belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek of voor onderwijs, kan hiervan pas gebruik gemaakt worden na jouw schriftelijke toestemming, en in geanonimiseerde vorm.
  • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij jij of jouw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  • Na beëindiging van je behandeling wordt je dossier digitaal nog tenminste 15 jaar opgeslagen. Daarna kan het worden vernietigd.
  • Indien je van mening bent dat er ten aanzien van je gegevens op een onjuiste manier met de Wet op de Persoonsgegevens of dit reglement wordt omgegaan, kun je gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.
Simon Vos

Direct een

afspraak maken

Voor het maken of verzetten van een afspraak of voor meer informatie, kun je ons op werkdagen bellen tussen 8.00 en 17.00 uur, T: 085 0750100

Of mailen naar info@achterhoekfysio.nl